Gizlilik Politikası

İşbu elektronik posta ve ekleri “Şirket” ile muhatabı arasındaki gizli bir yazışma olup gönderilene özeldir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuka aykırı olarakkopyalanması, saklanması, işlenmesi, ilgisiz kişilerce okunması, üçüncü kişilere aktarılması,açıklanması, dağıtılması yasaktır. Elektronik postanın muhatabı değilseniz lütfen derhal imha edipgöndereni bu konuda bilgilendiriniz.

İşbu elektronik posta içeriğinde bulunan veya tarafınıza e-posta atılması suretiyle elde edilen kişiselveriler ile ilgili veri sorumlusu İYR Kozmetik Ticaret ve San. A.Ş. ve Ceremony  Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. Şirketidir. Bu kişisel veriler, İYR Kozmetik Ticaret ve San. A.Ş. ve Ceremony  Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.  Şirketi sorumluluğunda olup,yalnızca firmanın ticari ilişkisiyle bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişimegeçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin IYR Kozmetik Ticaret ve San. A.Ş. ve Ceremony  Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.   Şirketi firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmasıamacıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır.Bu elektronik postaya cevap vererek göndereceğiniz e-postalar bünyesinde bulunan kişisel veriler yerlisunucular kullanan ... e-posta sağlayıcısı vasıtasıyla(yurtiçinde yerleşik bir sunucunun kullanıldığıvarsayımıyla) yurt dışına aktarım yapılmaksızın 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenmektedir. İYR Kozmetik Ticaret ve San. A.Ş. ve Ceremony  Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.  Şirketine tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişiselveriler ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekildeelde edilen veriler İYR Kozmetik Ticaret ve San. A.Ş. ve Ceremony  Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.  Şirketinin iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkininamacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak gerekmesi durumunda aktarılabilir.E-posta yoluyla veri sorumlusu ... Şirketine iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılıkanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

Haklarınıza ve kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin detaylı bilgiye "https://www.ceremony.com.tr/tr/gizlilik/kisisel-verilerin-korunmasi" adresindeki kişisel veri koruma politikamızdan ulaşabilirsiniz.